Fletter du riktig i trafikken? - Mange gjør det for tidlig!

foto