- Uheldig dersom folk tror feriesenteret ligger i ei myr

foto