Valg som om fylkene allerede var slått sammen

foto