Lilleanderne er fornøyde med eiendomsskatten - birkenesingene misfornøyde

foto