E18: Klart for utbygging av 17 km ny strekning

foto