Driftsbegrensning på aktivitet i skog og utmark

foto