Tillitsvalgt om Agder fengsel: – Situasjonen er ytterst dramatisk

foto