Får tillatelse til omplassering av skulpturer

foto