Nedbøren er på vei: Det er ventet 40-60 millimeter. Mye av det som snø

foto