Vedtok forbud mot mobiler og tildekking av ansiktet i timene

foto