Green-Bay trenger mer plass: Innspill til kommuneplanen om sjørettet næring

foto