Vil beholde grøntstrukturen og ta vare på Hitlertenner

foto