Spør om naboene vil kjøpe skogeiendom som er solgt

foto