Er nedlegging av Brentemoen skole et godt miljøtiltak?

foto