Lillesand kommune søker midler til tryggere skolevei