Flere innbrudd, ordensforstyrrelser og slagsmål

foto