Ungdommen tar ordet: – Det er tross alt vi som skal bo her fremover

foto