Pålagt å lage samordningsavtale, plan for bedriftshelsetjeneste og risiko for trusler og vold

foto