Den lokale KS-lederen om streiken: – Vi må ta på alvor at lærerne ikke opplevde å bli hørt

foto