Vil bruke mer på tenner, skolestruktur, landbruksfond og veier