Vil ikke pålegge skolen å samarbeide med mekkegruppa