Det melder Metereologene på Twitter.

yr.no er det lagt ut gult farevarsel for deler av Østlandet og Agder.

Det er i følge varselet lokal gress- og lyngbrannfare i snøfrie områder inntil det kommer nedbør av betydning.

– Vegetasjon kan lett antennes og store områder kan bli berørt, heter det i varselet, hvor det gis følgende anbefalinger:

– vær forsiktig med åpen ild.

– Følg lokale myndigheters instruksjoner.

– Behov for forebyggende tiltak og beredskap skal vurderes fortløpende av beredskapsaktører.