Drakk seks halvlitere og flere shots før han kjørte

foto