Rørt Edvard Moseid: Pingvin-lykke 43 år etter

foto