Til sykehus for behandling etter arbeidsulykke

foto