Spør om 304 millioner til skolebygg og 26 nye millioner til teknisk sektor