Aksepterer økt eiendomsskatt – dropper flerbrukshall