– Stabile priser og kjøpers marked i Lillesand

foto