Tre av fem toppkandidater på Agder Venstres valgliste er studenter

foto