Trakk forslag som utfordret administrasjonen

foto