Protester fra Fjeldal, Røynås og Tveide mot motorsportsenter