Reagerer på ny fastlegeutsettelse: - Et klart løftebrudd