Opphever klage-avslag: kommunen må behandle gebyrer på nytt