Får ATP-støtte, men er kritisk til pengebruk:– Har uttrykt å ville kjøre Rolls-Royce