Mener kommunen ikke hadde riktige fakta til å avslå søknad