For krevende å dyrke - ønsker omdisponere til våtmark