Kritisk til skolenes og barnehagenes sykefravær og merforbruk

foto