Slik vil rådmannen sikre seg mot nye millionsmeller

foto