Reduserer jordskifteretter – lover opprettholdt bemanning

foto