Ordføreren etter turnhall-stans: - Kommunen bør gå foran som et godt eksempel