Få kvinner blant søkerne til lederstilling i helsesektoren; disse 11 har søkt

foto