Fylkesmannen avgjør om Springvannstemmen kan tappes

foto