Får avslag på nybygg på grunn av manglende slukkevann. Onsdag behandlet formannskapet saken

foto