Smittesporingsteamet etterlyser restaurantgjester

foto