Må ta hensyn til Vestlandske hovedvei ved planlegging av nytt boligfelt

foto