– Vi ville spart flere liv på sjøen med påbud om bruk av hjelm