Statsforvalter innvilger 630.000 i stillingstilskudd – kommunen vil ikke opprette 100 % stilling

foto