Advarer mot kvikkleire og overvann i sentrum

foto