Skadeverk, trafikkuhell, kverulering og mye høy musikk

foto