Øvelseskjørte i 138 km/t - mistenker ruskjøring

foto